Ingmar Johnson

Ingmar Johnson odlar på gården Gamlegård i Jonstorp på Kullahalvön.

På Gamlegård odlas det bl. a sallatskål och potatis.

Produkter